การบ้านครั้งที่ 4

1. ออกข้อสอบวิชา Powerpoint 2007 จำนวน 10 ข้อ พร้อมทำเฉลยโดยใช้ Triggers

2. วาดแผนที่แบบ Animation จากอนุเสาวรีย์มายังศูนย์รางน้ำ

ส่ง E-mail boonyarit_cho@sdulive.net

ชื่องาน PPT_HW4_(Name)_(ID).pptx

Advertisements
This entry was posted in Microsoft Office 2007. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s